Podział uszkodzeń narządu ruchu.

ORTOPEDA.com.pl

Podział uszkodzeń narządu ruchu.

Uszkodzenia narządu ruchu podzielić można na 4 podstawowe grupy: stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia i złamania.

Stłuczenie dotyczy jedynie tkanek miękkich, czyli mięśni, skóry i tkanki podskórnej. Występuje najczęściej, ponieważ do jego powstania potrzebna jest niewielka siła. Objawiaja się wystąpieniem siniaków i krwiaków.

Skręcenie dotyczy naciągnięcia, naderwania lub całkowitego zerwania torebki stawowej i/lub więzadeł, czyli włóknistych struktur mocujących i stabilizujących stawy. Zwichnięcie można porównać do skręcenia, ale w jego przypadku uszkodzenie jest rozległe, a podczas urazu ma miejsce chwilowa lub stała utrata kontaktu powierzchni kości tworzących staw. Jego konsekwencją jest niestabilność stawu lub tzw. zwichnięcie nawracające.

Złamanie to przerwanie ciągłości tkanki kostnej, które objawia się zniekształceniem w osi kończyny i ruchomością patologiczną (niewłaściwą). Można je podzielić na: urazowe (siła działania na kość przekracza jej wytrzymałość), patologiczne (kość o osłabionej wytrzymałości spowodowanej chorobami) i zmęczeniowe (przewlekłe sumowanie się drobnych urazów kości). Złamania można również podzielić na zamknięte i otwarte, w których dochodzi do uszkodzenia otaczających tkanek: skóry, naczyń, nerwów, a nawet mięśni.

ORTOPEDA

Ortopedia to dział medycyny zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nabytych oraz wrodzonych nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu człowieka. Specjalizacja ta ma na uwadze choroby i urazy: kości (z wyłączeniem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz wynikające z nich uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń.

Partnerzy

centrum medyczne Warszawa

Ortopeda Warszawa
Reumatolog
Onkolog